Seguiment de les propostes 2017

Els pressupostos participatius continuen, no s’han aturat, perquè han de ser un procés permanent i dinàmic, i ara ens trobem en el punt que cal continuar treballant-hi en dues línies.

Per una banda cal potenciar el debat sobre les diferents polítiques municipals i establir unes línies a seguir i unes fites, que es poden assolir amb les propostes dels pressupostos participatius. L’eina que hi ha  pensada per aquesta tasca són els Consell Temàtics. Així doncs, la idea és que a través d’aquests Consells es pugui implementar estratègies per cada temàtica corresponent, que es faci, si convé diagnosis, línies estratègiques o plans d’actuació. La informació que en surti dels Consells serà presentada a cada Assemblea Temàtica, les línies bàsiques acordades, pel seu posterior debat i que es puguin tenir en compte de cara a fer les propostes que es valoraran en els pressupostos participatius. D’aquesta manera es podrà fer una debat més acurat i llarg de quines són les necessitats que té el municipi, i fer un treball més profund del que es pot fer amb l’Assemblea Temàtica, ja que la finalitat és que en surtin les propostes que es podran votar en la Consulta Popular. Un cop definits com seran aquests Consells Temàtics, us informarem perquè les persones interessades en participar-hi ho puguin fer.

Per l’altra banda, l’altre línia que avança dels pressupostos participatius és la realització de les diferents propostes sorgides de la votació. Cal fer un seguiment de les propostes que, com a Equip de Govern, ens hem proposat realitzar (20 de les 61 propostes) i informar a la població de com està l’estat d’execució de les propostes. Amb aquesta finalitat, a la taula de més avall teniu informació sobre la situació (pressupost i estat d'execució) de cada projecte.

Pressupost i estat d'execució de les propostes 2017

 

Proposta Pressup. inicial Pressup. real Estat
Millora de l'espai exterior del pati d'educació infantil de l'Escola Doctor Ferrer 15.000 30.000 Finalitzat
Crear i coordinar un sistema de voluntariat social per ajudar a gent gran, necessitats socials, etc. 3.000 5.000 Iniciat
Solucionar el problema de la temperatura durant l'estiu a l'Escola Bressol 4.000 5.000 Finalitzat
Realitzar un estudi sobre la viabilitat de tenir uns serveis funeraris municipals 5.500   Iniciat
Campanya de divulgació i de formació sobre el funcionament dels desfibril·ladors 1.000   Pendent
Posar més jocs al pati de l'Escola Doctor Ferrer 6.000 3.907 Finalitzat
Reduïr la despesa energètica en enllumenat públic 130.000   Iniciat
Habilitar zones d'aparcament alternatives per alliberar places i carrers del centre 15.000   Pendent
Formació per adults (subvencionada) - Cursos de monitoratge, d'entrenadors/es, socorrisme, etc. 12.000 4.830 Finalitzat
Promocionar el producte Km 0 3.000 4.456 Iniciat
Casals d'estiu variats aptes per a diferents edats 5.000 4.823 Finalitzat
Augmentar la partida d'ajudes escolars (material i sortides) 1.000 1.127 Finalitzat
Fer una anella verda que inclogui el patrimoni natural i arquitectònic del municipi 30.000 6.976 Finalitzat
Neteja de la llera de les rieres 4.000 8.253 Finalitzat
Accions per millorar la mobilitat al municipi en general i en zones concretes com les escoles o el Raval 15.000   Pendent
Mantenir els corriols perimetrals 4.000 380 Finalitzat
Campanyes de sensibilització i educació ambiental i civisme 2.000 3.000 Finalitzat
Arreglar les piscines per dins 8.500 11.168 Finalitzat
Restaurar les muralles de la Plaça Vella 23.000   Pendent
Commemorar els bastoners de foc (arreglar guites i vestuari) 2.000 1.670 Finalitzat