Seguiment de les propostes 2019

Ja s’han iniciat les assemblees per a fer les propostes que es votaran a la 4a edició de pressupostos participatius per elaborar el pressupost de l’any vinent. Tot i així encara estan en marxa la realització de les propostes proposades per aquest any 2019, ja que els pressupostos participatius no s’aturen, és un procés permanent i dinàmic.

A la taula de més avall teniu el seguiment (a desembre de 2019) de les propostes sorgides dels pressupostos participatius de l’any passat que l’equip de govern ens vam comprometre a realitzar per aquest 2019.

Pressupost i estat d'execució de les propostes 2019

 

Import del Pressupost 2019 dedicat a propostes de Pressupostos Participatius: 150.300€

Import gastat fins al moment: 96.889€

 

Proposta Pressup. inicial Pressup. real Estat

Manteniment de camins i corriols
S’adequa i s’anivella el camí de Les Planes camí que va des de la Plaça Francesc Blancher fins a les Guixeres i Ribatallada.

20.000 5.600 Finalitzat
Subvencionar la contractació de joves en oficis que es perden per manca de relleu generacional 4.000 0 Pendent
Creació d'una escola d'arts (pintura, dansa, ceràmica, teatre, fotografia...) 15.000 1.352 Iniciat
Reparar i adequar els sostres del Pavelló i de la Sala Dos de Gener 25.000 0 Pendent

Millorar i cuidar la piscina amb més ombres, tobogans, trampolins i rajoles
S’han fet repassos de l’enrajolat i millorat l’entrada de la piscina amb maquinària de control a l’accés, vidrieres alumini i de fusta

6.000 24.000 Iniciat
Millorar el pati de l’escola Doctor Ferrer i adaptar-lo a diferents edats
Hi ha pressupostat una plantada d’arbres al pati que es realitzarà de cara al febrer (moment òptim per la seva plantació).
8.000 965 Iniciat
Facilitar la rehabilitació de pisos buits destinats a la Borsa Local d'Habitatge
El pressupost ha anat destinat a crear i a engegar l'Oficina d'Habitatge des de la qual s'està impulsant aquesta acció.
22.000 0 Iniciat
Un/a treballador/a familiar per donar més suport al Servei d’atenció domiciliària     Finalitzat
Celebració dels 115 anys dels Bastoners d'Artés 1.800 3.545 Finalitzat
Instal·lar wifi a més espais públics
S’instal·len antenes a l’espai i equipaments públics. És una subvenció de fons Europeu. S’executa a finals de febrer de 2020
5.000 15.000 Iniciat
Potenciar la instal·lació de plaques fotovoltaiques
S’ha refet l’ordenança de l’IBI. Se subvenciona el 50% de la instal·lació de les plaques
2.000 4.046 Iniciat
Promoció de productes de Km 0, juntament amb les accions 100% fet a Artés 3.000 3.885 Iniciat
Organitzar un mercat de productes ecològics un cop al mes amb activitats complementàries 2.500 0 Pendent
Campanya pel civisme amb animals 4.000 0 Pendent
Microcrèdits a interès 0 per a la rehabilitació de pisos
Hi han hagut 3 sol.licituds, una de les quals s´ha denegat per flata de docuemtació. Les altres dues són: LÍNIA A: 5000€ i LÍNIA B: 3800€
10.000 8.800 Iniciat
Fer més activitats al poble com cicles de cinema, espectacles, torneig de Fortnite...
Cicle de cinemes subvencionat per la Diputació. Així que els costos van anar destinats a difusió i a la compra de crispetes.
10.000 100 Finalitzat
Fomentar polítiques d’habitatge per a joves
Programa d’ajudes al lloguer per a joves, subvencionant el 50% del lloguer. Es van rebre 10 sol·licituds, d’aquestes 5 se’ls hi van concedir l’ajuda,  1 d’elles es va desestimar per no complir els requisits de les bases i les altres 4 no se’ls hi va poder concedir per manca de partida en el pressupost (límit 7000 euros). En els pressupostos participatius del 2020 ha tornat a sortir la proposta i s’ha incrementat la partida en cas de que surti com a més votada
4.000 7.000 Finalitzat