Fer un estudi per a millorar competències de l’aigua de xarxa

Àrea: 
Medi Ambient, Desenvolupament Rural, Mobilitat, Urbanisme i Habitatge
Import: 
10000.00€

Fer un estudi per a millorar competències de l’aigua de xarxa.

Accés a la xarxa d’aigua potable a les masies on no hi arriba.