Fer una campanya de "Prohibit fumar en els espais infantils"

Àrea: 
Pressupostos infantils
Import: 
5000.00€

Fer una campanya de "Prohibit fumar en els espais infantils".