Deixar més temps les atraccions a les festes locals

Àrea: 
Pressupostos infantils
Import: 
0.00€

Deixar més temps les atraccions a les festes locals, sempre que la mobilitat ho permeti.