Revisar i condicionar les places com espai d'esports

Àrea: 
Esports
Import: 
12000.00€

Revisar i condicionar les places com espai d'esports.