Recursos per indagar en la memòria històrica del poble

Àrea: 
Cultura i entitats
Import: 
15000.00€

Recursos per indagar en la memòria històrica del poble.

Recursos per les Comissions d’Artés destinats a indagar i fer activitats en pro a la recuperació de la memòria (estudis, memorials, edició de llibres, actualització de la informació actual, sortides...).