Continuar amb el desenvolupament i promoció de la “Marca Artés”

Àrea: 
Desenvolupament econòmic local
Import: 
4000.00€

Marca Artés II. Continuar amb el desenvolupament i promoció de la “Marca Artés”.