Organitzar un mercat de productes ecològics un cop al mes amb activitats complementàries

Àrea: 
Desenvolupament econòmic local
Import: 
2500.00€

Organitzar un mercat de productes ecològics un cop al mes i que a més es vinculi amb activitats complementàries durant la jornada