Fer una xerrada sobre ús i abús de els xarxes socials per part dels joves

Àrea: 
Joventut
Import: 
500.00€

8 Fer una xerrada sobre ús i abús de els xarxes socials per part dels joves.