Promocionar grups de música locals per tocar per la Festa Major

Àrea: 
Joventut
Import: 
2500.00€

4 Promocionar grups de música locals per tocar per la Festa Major