Pressupostos participatius

Consulta popular

Per a poder elaborar el pressupost municipal del 2019, l’equip de govern de l’Ajuntament d’Artés ha iniciat la 3a edició dels Pressupostos Participatius. Per a fer-ho, s’han realitzat 6 Assemblees Temàtiques on han participat, debatent i proposant accions, un total de 53 persones diferents. D’aquestes 6 assemblees han sortit 60 propostes, de les quals del Consell de Ciutadania, composat per representants de les diferents assemblees, n’han sortit 57, ja que ha ajuntat tres propostes.

A les propostes que es porten a aquesta votació, també cal afegir-hi les 10 que han sortit dels pressupostos infantils, en el que han participat 126 infants (i les seves famílies) que estan cursant els cursos de 5è i 6è de primària a les escoles de la vila.

Després d’aquesta consulta, l’equip de govern elaborarà el pressupost municipal per l’any vinent intentant incloure el màxim de propostes, que ja estaran prioritzades segons el resultat de la votació.

PROPOSTES A VOTACIÓ

Com s'ha de votar?

Podran votar, de l'1 al 16 de desembre de 2018, les persones empadronades a Artés i majors de 16 anys. Es poden votar 10 propostes de les 67 i cada persona podrà votar només un cop.

Si voleu votar a través d'aquesta mateixa web, cal que us identifiqueu prèviament indicant el vostre DNI (sense espais i en majúscules, p. ex: 12345678A) i, opcionalment, un correu electrònic on rebre informació d'aquest procés participatiu. Un cop identificats accedireu a l'apartat de votacions. Recordeu que només es pot votar un cop, quan hagueu fet ús del vostre DNI no podreu tornar a accedir (heu de votar les propostes i finalitzar la votació al moment).

 

 

Joventut

01 Microcrèdits per a projectes de joves
Pressupost aproximat: 5.000,00€
02 Xerrades de joves emprenedors
Pressupost aproximat: 300,00€
03 Formació en educació ambiental
Pressupost aproximat: 1.000,00€
06 Fomentar polítiques d’habitatge per a joves
Pressupost aproximat: 6.000,00€

 

Cultura

11 Jornada d'art al carrer
Pressupost aproximat: 2.000,00€
12 Celebració dels 115 anys dels Bastoners d'Artés
Pressupost aproximat: 1.800,00€
13 Fer nits temàtiques de cinema
Pressupost aproximat: 3.000,00€

 

Esports

26 Revisar i condicionar les places com espai d'esports
Pressupost aproximat: 12.000,00€
27 Espai de gimnàstica a l'aire lliure
Pressupost aproximat: 10.000,00€

 

Serveis socials i Salut

38 Campanya pel civisme amb animals
Pressupost aproximat: 4.000,00€
39 Fer accions per promoure una alimentació més saludable
Pressupost aproximat: 6.000,00€
40 Instaurar la plaça d'un tècnic de salut comunitària
Pressupost aproximat: 15.600,00€
41 Crear una coordinadora de voluntariat
Pressupost aproximat: 2.500,00€
43 Augmentar la capacitat frigorífica del Banc d'Aliments
Pressupost aproximat: 2.000,00€
45 Menjador social amb àpats a domicili
Pressupost aproximat: 50.000,00€

 

Pressupostos infantils

49 Instal·lar wifi a més espais públics
Pressupost aproximat: 5.000,00€
51 Deixar més temps les atraccions a les festes locals
Pressupost aproximat: 0,00€
53 Fer un saló recreatiu per menors de 16 amb videojocs
Pressupost aproximat: 35.000,00€
54 Ajudar els gats de carrer
Pressupost aproximat: 2.000,00€
55 Decorar més bé els carrers quan és Nadal
Pressupost aproximat: 4.500,00€

 

Territori i medi ambient