Consulta a empresaris del polígon d'Artés

Ja fa anys que es demana i hi ha la voluntat d'iniciar els tràmits per a un canvi d'usos al polígon Santa Maria d'Artés. Actualment, pràcticament totes les parcel·les tenen tan sols un ús industrial. Abans d'això, volíem demanar quines son les necessitats que com a empresaris d'aquest polígon creieu que fan falta a nivell urbanístic i de canvi de normes.

Moltes gràcies per la vostra col·laboració!

ENQUESTA

El vostre correu electrònic